| |

Aminy katecholowe zmniejszają odporność serca na niedotlenienie

Zawal mięśnia sercowego u ludzi lub podwiązanie tętnicy wieńcowej u psów prowadzi do odruchowej katecholaminemii i wzmożenia napięcia układu współczulnego 1821, 942], Jednocześnie obserwuje się uwalnianie amin katecholowych z niedotlcnionego obszaru serca oraz zmniejszenie zawartości noradrenaliny w całym mięśniu sercowym [675, 1029]. Podobne zmiany opisano w innych modelach doświadczalnego niedotlenienia mięśnia sercowego [868, 1081], a ponadto zaobserwowano upośledzenie wychwytu egzogennego noradrenaliny przez uszkodzony mięsień sercowy [496, 764]. LBA nic zapobiegają wypłukaniu amin katecholowych wywołanych ostrym niedotlenieniem serca [764], a długotrwale podawanie LBA może spowodować zmniejszenie zawartości amin katecholowych w sercu do połowy wartości wyjściowej [679], LBA miernie zapobiegają zaburzeniom rytmu wywołanym przez podwiązanie tętnicy wieńcowej u zwierząt [925, 930, 931], a LBA obdarzone nieswoistym działaniem błonowym mogą pogłębiać objawy wstrząsu kardiogennugo [126, 762]. LBA o nikłych właściwościach błonowych, np. praktolol lub sotalol, znoszą zaburzenia mia- rowości występujące po podwiązaniu tętnicy wieńcowej psa w przypadku narastającej adrenalinemii [525, 94!].

Aminy katecholowe zmniejszają odporność serca na niedotlenienie. Badania Wajszczuk-Reiigi [1045] wykazały, że zwiększenie odporności izolowanego serca na niedotlenienie można uzyskać bądź przez rezerpinizację, bądź przez blokadę receptorów (i-adrencrgicznych w sercu. Sytuacje stresowe mają zwiększać zawartość acetylocholiny w sercu szczurów, a LBA mają przeciwdziałać temu zjawisku !535].

Sumując, dane doświadczalne wskazują na to, że LBA mogą być skuteczne w stanach przewlekłego niedotlenienia mięśnia sercowego lub w profilaktyce mikromartwic serca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *