| |

Budowa pępowiny

Wewnątrz pępowiny biegną dwie tętnice pępowinowe odprowadzające krew żyl- ną od płodu (arteriae umbilicales) i jedna żyła (vena umbilicalis) (ryc. 27), przez którą płynie krew utleniona z łożyska Ryc. 27. Schematyczny przekrój pępowiny: a) żyła pępo- ^ płodu Tętnicę winowa, b) tętnice pępowinowe, c) szczątkowe naczynia krążenia żółtkowego, d) zarośnięta omocznia, e) galareta Pępowinowe wiją się Whartona. w skrętach spiral nych dokoła żyły, co znajduje swoje wytłumaczenie w ruchach płodu i spiralnym wzroście naczyń. Wszystkie te naczynia są otoczone galaretowatą substancją, leżącą w oczkach siatki, utkanej z tkanki łącznej włóknistej, tzw. galarety Whartona. Przez środek pępowiny przechodzi powrózek utworzony z bardzo zbitej tkanki łącznej, wysyłającej wypustki między naczynia. Jest to struna pępowinowa (chorda iuniculi — Hyrtl). Prócz tego w galarecie Whartona istnieje sieć kanalików złożona z komórek gwiaździstych i wrzecionowatych, służących do krążenia soków. Z zewnątrz jest ona pokryta błoną owodniową. Zazwyczaj pępowina jest umocowana w środku łożyska (inseitio cen- tralis -— przyczep środkowy), czasami na jego brzegu (inseitio lateralis s. marginalis — przyczep brzeżny), jeszcze rzadziej, przy-czepiona jest do błon w różnych odległościach od brzegu łożyska (inseitio velamentosa — przyczep błoniasty). W odległości kilku centymetrów od brzegu łożyska, między owodnią a kosmówką można odnaleźć mały, żółtawy, szczątkowy twór, wielkości soczewicy], który stanowi pozostałość pęcherzyka żółtkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *