| |

Cechy charakterystyczne aktywności seksualnej samic

Zachowanie seksualne samicy można podzielić arbitralnie na trzy fazy (Beach, 1976): atrakcyjności, proceptywności i receptywności. Odpowiedniki tych faz występują również w psychoseksualnych reakcjach kobiet.

Przez atrakcyjność samicy rozumie się zdolność do wywołania reakcji seksualnych ze strony samca. Składają się na to liczne bodźce niebe- hawioralne wysyłane przez samicę w rui oraz behawioralne związane z zalotami. Atrakcyjność seksualna samicy ma na celu seksualne pobudzenie samca i doprowadzenie do konsumacyjnego aktu seksualnego. Stanowi to podstawę doboru seksualnego. Im większa atrakcyjność, tym większe szanse na zainteresowanie partnera i doprowadzenie do kopulacji.

Przez proceptywność seksualną rozumiemy aktywność seksualną samicy w odpowiedzi na bodźce wysyłane przez samca. Należą tu te wszystkie formy zachowań, które są wyzwalane u samicy przez obecność samca, a prowadzą do konsumacji seksualnej. Cecha ta jest ściśle związana z występowaniem popędu seksualnego. Biologicznym celem proceptywności jest dążenie do konsumacji seksualnej, Proceptywność seksualna jest punktem uchwytu działania mechanizmu doboru naturalnego: im bardziej adekwatna reakcja na zachowanie seksualne samca, bardziej aktywne dążenie do kopulacji, tym większa szansa rozrodu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *