| |

Choroby pępka

Kikut pępowinowy może się stać zawsze źródłem zakażenia miej-scowego lub ogólnego. Zakażenie rany pępkowej przebiega w postaci owrzodzeń, zapalenia pępka, ropowicy lub jego zgorzeli. Wrzody pępka przedstawiają się jako okrągłe lub nieregularne ubytki tkanki

o podminowanych, zaczerwienionych brzegach i ropiejącym dnie. W sąsiedztwie wrzodu najbliższe tkanki ulegają zapaleniu, które może się szerzyć na tkankę podskórną i w razie jej zropienia powstaje ropowica lub zgorzel. Ropowica i zgorzel powodują ciężkie zaburzenia ogólnego stanu noworodka i w razie ich szerzenia się drogą naczyniową czy okołonaczyniową, mogą doprowadzić do ropnicy lub zapalenia otrzewnej i zejścia śmiertelnego. Zgorzel kikuta pępowiny jest schorzeniem rzadko spotykanym. Kikut nie ulega fizjologicznemu wysychaniu, lecz rozmięka w postaci brudnej, lepkiej, cuchnącej masy. Leczenie polega na przypalaniu żegadłem tkanki zgorzelinowej

– 1 jałowym, suchym opatrunku pozostałej części kikuta. Grzybek pępka (fungus umbilici) przedstawia się w postaci grzybowatego, nadmiernego bujania ziarniny, na dnie rany pępowinowej. Leczenie polega na przypalaniu ziarniny lapisem lub podwiązaniu jej szypuły. Owrzodzenia leczymy miejscowo przypalaniem pałeczką lapisową, a oprócz tego, dla zabezpieczenia przed ogólnym zakażeniem, stosujemy penicylinę.

Krwawienia z kikuta pępowiny są najczęściej wynikiem jej złego podwiązania i występują krótko po urodzeniu płodu, natomiast rzadziej zdarzają się wskutek skazy krwotocznej, wady serca, zamar- twicy lub niedodmy płuc i objawiają się po kilku dniach życia nowo-rodka, jako krwawienie z ziarninującej powierzchni. Leczenie polega na dokładnym powtórnym podwiązaniu pępowiny lub przypalaniu miejsca krwawiącego żegadłem czy też jego podkłuciu,

Przepuklina pępowinowa powstaje skutkiem wrodzonego nie- dokształcenia powłok ściany brzusznej. Przedstawia się ona w postaci guza w okolicy pępka, który jest workiem przepuklinowym, złożonym z otrzewnej, owochii i galarety Whartona, zawierającym wewnątrz jelita. Leczenie operacyjne przepukliny powinno być przeprowadzone w 1 dobie życia noworodka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *