| |

Ciałko żółte: warstwa komórek lutemowyeh

Ciałko żółte: warstwa komórek lutemowyeh, tworząca jakby fałdy i pooddzielana miejscami przez komórki tekaluteinowe, które wciskają się od zewnątrz w postaci przegród i wypustek- Komórki tekaluteinowe powstają z części wewnętrznej osłonki pęcherzyka Graafa

Komórki tekaluteinowe utrzymują się nieco dłużej, ale i one ulegają zwyrodnieniu tłuszczowemu i hialinowcmu. W wyniku tych zmian cały twór staje się mniejszy, a wobec rozrostu tkanki łącznej przekształca się w ciągu 8-10 tygodni w nie- zróżnicowaną hialinową masę. W następnej fazie wypełniająca go tkanka łączna zmienia się w typową tkankę bliznowatą {corpus luteum fibrosum), co nadaje tak zmienionemu i zanikłemu ciałku żółtemu barwę białawą (corpus albicans) lub czarniawą, jeśli pozostały w nim resztki krwi (corpus nigricans).

W razie zapłodnienia jaja ciałko żółte rozwija się, jako tzw. ciałko żółte ciążowe, aż do czwartego miesiąca ciąży. W miarę rozwoju pęcherzyk podsuwa się pod otoczkę białawą jajnika (tunica albuginea). Wskutek obrzęku otaczających go tkanek i ścieńczenia osłonki zewnętrznej od strony otoczki białawej jajnika przesuwanie to odbywa się tylko w kierunku na zewnątrz. Pęcherzyk osiąga powierzchnię jajnika w okresie, kiedy dojrzewanie jego jest już skończone.

W dalszym ciągu pęcherzyk zaczyna wypuklać się na zewnątrz. Łącznotkan- kowa jego osłonka wewnętrzna spłaszcza się. Komórki warstwy ziarnistej ulegają zwyrodnieniu, a osłonka biaława jajnika stopniowo cieńczcje. Równocześnie jajo zatraca łączność z podłożem – najprawdopodobniej wskutek zwyrodnienia tłuszczowego i rozpuszczania się komórek wzgórka jajonośnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *