| |

Cienkie powłoki dziecka

Cienkie powłoki dziecka i duża sprężystość jego tkanek wymagają znacznie słabszego opukiwania niż u człowieka dorosłego. Opukiwanie zbyt silne doprowadza do przeoczenia mniejszych odchyleń od normy. Podczas krzyku i płaczu dziecka małego otrzymujemy stale odgłos opukowy o charakterze bębenkowym, a w dolnych partiach tkanki płucnej nawet lekkie przytłumienie wskutek kurczu mięśni wydechowych.

Określenie ruchomości dolnej granicy płuc podczas nakazanego wdechu i wydechu jest możliwe tylko u dzieci starszych, natomiast u dzieci małych lub niespokojnych, nie umiejących lub nie chcących wykonać tych zleceń, jesteśmy zmuszeni do wychwytywania odpowiednich chwil podczas zwykłego oddychania, lub też przy głębokim wdechu podczas płaczu i przy następującym potem długim wydechu.

W opukiwaniu klatki piersiowej dziecka – Łącznie z opukiwaniem przednich części klatki piersiowej ustalamy granice serca, pamiętając o fizjologicznie’ względnie dużym sercu niemowlęcia oraz o przesunięciu uderzenia koniuszkowego na linię środkowo-obojczykową dopiero u dzieci w wieku 4 do 6 lat. Pozostaje to w związku z rozrastaniem się klatki piersiowej w wymiarze poprzecznym w tym okresie życia.

W opukiwaniu klatki piersiowej dziecka korzystamy często z opukiwania bezpośredniego, pozwalającego na dokładniejsze wyczuwanie oporu. Jest to ważne dla rozpoznawania obecności płynu w opłucnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *