| |

Dalsze badanie dziecka

Ale nawet stwierdzenie należytej wagi dziecka nie upoważnia lekarza bez dokładnego zbadania do uznania go za zdrowe. Może to niekiedy doprowadzić do tragicznych pomyłek, gdyż podobny stan nie wyłącza np. czynnej postępującej gruźlicy w pewnym okresie jej rozwoju.

Dalsze badanie dziecka powinno być przeprowadzone systematycznie podług ustalonej kolejności. Systematyczność jest niezbędna, zwłaszcza dla lekarzy początkujących, gdyż brak jej prowadzi do przeoczeń, nawet bardzo ważnych i mogących mieć poważne następstwa. Natomiast lekarz już doświadczony w pewnych okolicznościach, jak np. podczas badania dziecka niesfornego utrudniającego badanie systematyczne, może od tego odstąpić, a badać narządy i układy w kolejności, dyktowanej przez możliwości w danym momencie.

Badanie dotykiem zaczynamy od orientacji co do ciepłoty ciała, suchości lub wilgotności skóry, istnienia obrzęków. Określamy sprężystość skóry, jej napięcie oraz napięcie mięśni w różnych miejscach. U dziecka poza wiekiem niemowlęcym napięcie mięśni kończyn górnych jest daleko słabsze niż na kończynach dolnych. Wykwity skórne obok określenia ich za pomocą wzroku wymagają również badania za pomocą dotyku.

Drobne plamiste wykwity wymagają zróżnicowania ze zmianami powstałymi wskutek miejscowego rozszerzenia naczyń krwionośnych, albo też wskutek zmian krwotocznych. Ucisk wykwitu rozstrzyga sprawę, gdyż w pierwszym wypadku wykwit znika, w drugim —- utrzymuje się.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *