castor oil | |

Deprywacja sensoryczna

Osoby te, nie mogąc kierować się w swoim zachowaniu wyczuciem stanu emocjonalnego partnera, popełniają częściej błędy w wyborze właściwego postępowania niż osoby dysponujące takim wyczuciem. Brak syntonii uniemożliwia również interioryzację norm moralnych, a więc powstanie „sumienia”, czyli negatywnego stanu emocjonalnego, którego wystąpienie w pewnym stopniu blokuje zachowania niezgodne z przyjętymi w danej społeczności regułami. Brak sumienia utrudnia jeszcze

– 1 Deprywacja sensoryczna – pozbawienie dopływu bodźców do mózgu, realizowane eksperymentalnie przez umieszczenie człowieka w sytuacji pozbawionej jakichkolwiek zmian. Deprywacja sensoryczna bywa często powodem wystąpienia zakłóceń funkcji mózgu, który zdolny jest do optymalnej pracy tylko w warunkach odpowiedniego obciążenia. Szersze omówienie deprywacji sensorycznej por. Psychologia dążeń ludzkich (Obuchowski, 1972), s. 121 – 123. bardziej funkcjonowanie społeczne osoby asyntonicznej, powodując zbytnią łatwość w wykraczaniu poza przyjęte w danym społeczeństwie normy, co prowadzi do znacznej liczby konfliktów i restrykcji ze strony otoczenia. Być może, brak zdolności do emocjonalnego współbrzmienia z przeżyciami innych ludzi wywołuje też poczucie wyobcowania, samotności psychicznej, co zarówno sprzyja zachowaniom aspołecznym, jak też obniża efektywność funkcjonowania człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *