| |

Dojrzewanie mechanizmów regulacyjnych

W trakcie dojrzewania zwiększa się wrażliwość podwzgórza, a być może również przysadki, na działanie mechanizmów ujemnego sprzężenia zwrotnego w odniesieniu do sterydów produkowanych przez gruczoły płciowe.

Przed okresem dojrzewania ten sam poziom hormonu sterydowego wywiera większy wpływ hamujący niż po okresie dojrzewania. Niezależnie od sprzężenia zwrotnego wzrasta wydajność przysadkowej sekre- cji gonadotropin oraz zmienia się również charakter wydzielania tych hormonów. Podczas gdy u dzieci sekrecja gonadotropin jest niska, ale stała, w okresie dojrzewania wydzielanie staje się epizodyczne, rytmiczne. Początek tego typu sekrecji jest w III stadium dojrzewania poprzedzony wyraźnym podwyższeniem poziomu wydzielania gonadotropin podczas snu. Zależność między snem a wzrostem poziomu gonadotropin zanika w wieku dojrzałym.

W literaturze rozważane są różne mechanizmy zmieniające próg wrażliwości regulacyjnego układu podwzgórze-przysadka-gonada. O ich istnieniu wnioskuje się przede wszystkim z dużej liczby stymulujących lub hamujących sygnałów pochodzących z pozapodwzgórzowych ośrodków mózgowych. Zakłada się również istnienie związku między dojrzewaniem podwzgórza (cechującym się podwyższeniem poziomu sekrecji go- nadoliberyny) a obniżeniem hamującego wpływu sterydowych hormonów płciowych na sekrecję gonadoliberyny. Wreszcie rozważa się zwiększenie podatności przysadki na stymulację gonadoliberyną. Wszystko to prowadzi do zwiększenia sekrecji gonadotropin. U niektórych gatunków zwierząt w okresie dojrzewania nie następuje jednak podwyższenie poziomu gonadotropin, przeciwnie – na przykład u samicy szczura i u krowy – poziom LH nie zmienia się, a u szczurów obu płci poziom FSH w okresie dojrzewania jest nawet niższy w porównaniu z wcześniejszym okresem życia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *