| |

DZIAŁANIE OŚRODKOWE KETAMINY

Barbiturany krótko działające Działanie ośrodkowe, hipe- rałgezja, pobudzenie nerwu błędnego, zmniejszenie oporu naczyń obwodowych bezpośrednie działanie kar- diodepresyjne, wzmożenie wrażliwości zatoki szyjnej. Zmniejszenie przemiany materii, zmniejszenie przepływu mózgowego, obniżenie napięcia mięśni przewodu pokarmowego i zahamowanie perystaltyki. Zdolność indukowania enzymów wątrobowych Zaburzenia oddychania, kurcz głośni, hipotensja znacznego stopnia, rzadkoskurcz. Bodźce bólowe mogą być przyczyną niemiarowości, a nawet nagłego zatrzymania krążenia. Zmiany zapalne, zakrzepowe lub martwicze w miejscu wstrzyknięcia.

Skłonność do zachłystywania, możliwość wystąpienia zespołu MendelsonaPropanidid Działanie ośrodkowe, wpływ na płucne receptory rozciągania, uwalnianie histaminy Zaburzenia oddychania, hipotensja, częstoskurcz. Możliwe reakcje alergiczne. Drażniące działanie w miejscu wstrzyknięcia

Etomidat Działanie ośrodkowe Drażniące działanie miejscowe, rzadko nudności, zawroty głowy i drżenia mięśniowe, minimalne zakłócenia czynności oddychania i krążenia

Nazwa leku Mechanizm działania Główne objawy niepożądanego działania. Althesin Działanie ośrodkowe, rozluźniające mięśnie gładkie oskrzeli, zmniejszenie obwodowego oporu naczyniowego Możliwość zaburzeń oddychania, częstoskurcz, hipotensja. Zmiana napięcia mięśni prążkowanych, możliwość wystąpienia drżeń pęczkowych

Ketamina Działanie ośrodkowe, psy- chozotwórcze, uwalnianie amin katecholowych, wzrost przepływu mózgowego Przemijające zaburzenia oddychania, wzmożenie odruchów krtaniowych i gardłowych – możliwość kurczu głośni, zwiększone wydzielanie śliny. Częstoskurcz, hiper- tensja, wzrost ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego. Stan katatoniczny, pobudzenie ruchowe lub drgawki, omamy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *