| |

Działanie sprawcy jako groźba bezprawna

Z drugiej strony określenie sposobu działania sprawcy jako groźby bezprawnej może okazać się zbyt wąskie. Jeżeli sprawca grozi kobiecie, że w razie gdy mu się nie odda, zabije ją czy zmasakruje jej chłopca,

z którym siedzi ona na ławce parkowej (takie sytuacje notuje kronika sądowa), to w wypadku gdy kobieta ulegnie tej groźbie w obawie o życie czy zdrowie najdroższego człowieka, sprawca nie odpowiada z art. 168 kodeksu – albowiem nie groził popełnieniem przestępstwa na szkodę osoby najbliższej w rozumieniu art. 120 § 5 kodeksu (jeżeli dotąd faktycznie z tym chłopcem nie mieszkała razem). Widoczny tu jest rozbrat przepisów prawa z doświadczeniem życiowym i obiegowymi ocenami moralnymi. ,

Trzecim sposobem działania sprawcy może być podstęp. Przez podstęp rozumie się wprowadzenie innej osoby w błąd (co do zdarzeń przeszłych, obecnych, przyszłych, co do osób, cech itd.), jeżeli wprowadzenie w błąd było warunkiem sine qua non tego, że osoba pokrzywdzona „poddała się czynowi nierządnemu”.

Nie wszystkie ustawodawstwa karne uważają podstęp za sposób działania sprawcy zgwałcenia. Istotnie na kanwie tego unormowania (zarówno w art. 204 kodeksu z 1932 r., jak i art. 168 kodeksu z 1969 r.) narasta mnóstwo trudnych i drażliwych problemów. Często jako przykłady podstępnych zabiegów podaje się wsypanie proszku nasennego do herbaty, wlanie alkoholu do kawy, w rezultacie czego kobieta traci odporność psychiczną, wprawianie w stan hipnozy, podawanie narkotyków lub innych środków farmakologicznych w celu doprowadzenia kobiety ‚ do stanu uległości. Inne przykłady: podawanie się za męża, kochanka, zawarcie małżeństwa wtedy, gdy uprzednie nie zostało rozwiązane, upozorowanie ślubu (taki wypadek notuje praktyka, ale raczej jako przestępstwo oszustwa majątkowego). Przytacza się taki kazus (Filar), gdy ktoś zawarł małżeństwo z zamiarem szybkiego jego rozwiązania. Oczywiście, chodzi o sytuację, gdy sprawca zmierza do osiągnięcia swego celu, jakim jest posiadanie pożądanej kobiety. Są to przeważnie jednak kazusy rzadko spotykane (z wyjątkiem podstępnego odurzenia alkoholem lub narkotykami). Natomiast ukaranie na mocy art. 168 kodeksu każdego sprawcy doprowadzenia kobiety do uległości seksualnej za pomocą podstępu, wprowadzenia jej w błąd, może być brzemienne w konsekwencje zupełnie nieoczekiwane. Takim zabiegiem podstępnym może być obietnica małżeństwa połączona z załatwieniem formalności przedślubnych. Zabiegiem podstępnym będzie również zapewnienie kobiety o dozgonnej gorącej miłości jedynie w tym celu, aby ją posiąść, a następnie porzucić. Jest rzeczą zupełnie naturalną, ludzką, że wiele kobiet uważa za największą dla siebie tragedię i moralną klęskę związki seksualne pozbawione jakichkolwiek cech zaangażowania uczuciowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *