| |

Geneza, tematyki seksualnej w sztuce

Najbardziej rozpowszechnionym przeświadczeniem, jeśli chodzi o genezę motywów seksualnych w sztuce, jest to, że czynią one sztukę bardziej atrakcyjną, że przyciągają odbiorcę. Zwłaszcza w dzisiejszych zinstytucjonalizowanych i skomercjalizowanych społeczeństwach, gdzie panuje wszechwładnie reklama, względy te na pewno istnieją, trzeba jednak uwzględnić i to, że nie każdy artysta zdoła za ich pomocą zapewnić atrakcyjność swemu dziełu, nie każdy, kto ją podejmuje, spotka się z aplauzem publiczności. Artysta, sięgając po tę tematykę, przetwarza ją w sposób indywidualny i specyficzny dla swojej wizji świata na pewno nie jedynie wzgląd na gust publiczności każe mu ją wprowadzać do dzieła. Wyróżnimy kilka źródeł tematyki seksualnej w sztuce, kilka typów odpowiedzi na pytanie: dlaczego seks wkracza i zawsze wkraczał do sztuki? Nie będą to odpowiedzi wykluczające się – niekiedy różne motywy wprowadzania seksu do sztuki współwystępują i w konkretnych sytuacjach trudno je ściśle od siebie odgraniczyć.

Seks jako ekspresja osobowości. Tematyka seksualna pojawia się w dziele niekiedy w związku z autentycznymi zainteresowaniami twórcy, choć na podstawie samego dzieła trudno jest określić, jakie związki zachodzą faktycznie między jego zawartością a doznaniami autora. Dzieło spełnia często rolę kamuflażu, symbolu w stosunku do przeżyć autentycznych. Jeśli nawet dzieło jest dla artysty polem ekspresji, to zawsze’ w sposób pośredni, poprzez sposób kształtowania tworzywa, z uwagi na realizację ikoncepcji twórczej, określonego typu wartości estetycznych. Jednakże przewaga tematyki seksualnej w jakimś okresie życia twórcy, powtarzająca się w wielu jego dzidach, świadczy zazwyczaj o jego zainteresowaniach tą tematyką, choć podłoże osobowości może tu być bardzo różne. Sposób widzenia i odczuwania zagadnień związanych z seksem może być źródłem nowych motywów artystycznych, nowych sposobów prezentacji tej problematyki mamy więc tu do czynienia ze wzbogacającą artystycznie funkcją tej wartości. Przede wszystkim wyrażane bywają nie tylko autentyczne potrzeby, lecz postulaty, np. większej czułości i delikatności w stosunkach seksualnych, przekonania, że seks odgrywa doniosłą rolę w życiu, pod warunkiem, ise podkreśli się jego związek z erotyką itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *