| |

Gruźlica prosówkowa otrzewnej

Gruźlica prosówkowa otrzewnej, która towarzyszy ostrej, ogólnej i wiodącej szybko do śmierci gruźlicy prosówkowej, rzadko bywa przedmiotem zainteresowania ginekologa. Natomiast przewlekła gruźlica otrzewnej, występująca nie w czasie ogólnego zakażenia prątkami, ale jako odrębne zapalenie o wyżej opisanych cechach morfologicznych – może nastręczać przy badaniu ginekologicznym poważne trudności ze względu na swój powolny przebieg i brak znamiennych objawów klinicznych. Rozpoznanie umożliwia dopiero zabieg operacyjny i histologiczne badanie chorych tkanek, które pozwala stwierdzić charakterystyczną budowę gruzełków.

Druga i poważniejsza postać gruźlicy otrzewnej polega na tworzeniu się ropni i jam wskutek łączenia się gruzełków w plastyczne masy, ulegające zserowaceniu. Jelita i otrzewna tworzą w takich przypadkach zlepy, między którymi gromadzi się żółtawy płyn, zawierający masy serowate lub nawet ropę. W tej postaci gruźlicy otrzewnowej mogą się wytworzyć głębokie owrzodzenia w ścianie jelita i w innych narządach jamy brzusznej oraz przetoki do światła kiszek, pęcherza moczowego lub do powłok brzusznych. Wskutek zlepienia jelit i otrzewnej w guzowate twory postać ta przypomina często nowotwór.

Proces chorobowy może ograniczać się do pewnych części jamy otrzewnowej (np. do miednicy malej), może jednak również prowadzić do nagromadzenia się wolnego płynu w całej jamie brzusznej. Jeśli gruźlica otrzewnej zajmuje dno miednicy, prawie z reguły ulegają schorzeniu również jajowody. Powstają wówczas torbielowate twory przypominające unieruchomione zrostami torbiele jajnikowe.

Trzecia postać (tbc. pentoneifibroplastica vel sicca adhaesiva) polega przede ‚wszystkim na tworzeniu się zrostów’, które łączą z sobą pętle jelit oraz otrzwną ścienną z jelitami. Zrosty mogą być tak rozlegle, że trudno czasem mówić właściwie o jamie brzusznej. I w tej postaci gruźlicy otrzewnej przychodzi niekiedy do otorbienia się żółtawego płynu w pewnych częściach jamy brzusznej.

Zrosty mogą być nieraz bardzo silne i rozdzielenie ich może nastręczać duże trudności. Czasami doprowadzają one do zagięć i zwężeń pętli jelitowych. Krezka jelitowa oraz sieć ulegają skurczeniu, co również przyczynia się do miejscowego zwężenia światła jelit.

W tej postaci gruźlicy nie spotyka się już gruzełków na otrzewnej. Jest ona właściwie zejściem dwóch wyżej wspomnianych innych postaci gruźlicy otrzewnej, zwłaszcza pierwszej. Może też jednak występować obok nich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *