| |

HORMONY A REGULACJA FUNKCJI PŁCIOWYCH

Zespół zachowań człowieka mających na celu podtrzymanie gatunku (podobnie jak rozmnażanie wszystkich ssaków) jest na ogół, aż do stadium zapłodnienia, uwarunkowany między innymi czynnościami i współdziałaniem gruczołów wewnątrzwydzielniczych osobników obu płci. Ist nienie i organizacja tych czynności ujawnia się na różnych poziomach. Poziom centralny, do którego należą nadwzgórze, podwzgórze i przedni płat przysadki mózgowej, jest przedmiotem badań neuro- endokrynologicznych. Poziom gruczołowy i transportowy zapewnia wydzielanie hormonów niezbędnych dla ukształtowania i utrzymania funkcjonalnych właściwości tkanek docelowych oraz przekazywanie hormonów do tych tkanek. Wreszcie poziom obwodowy, to jest tkanka docelowa i procesy związane z przekazywaniem informacji hormonalnej. Celem istnienia tego układu współdziałania jest regulowanie przebiegu procesów stanowiących morfologiczną, fizjologiczną, biochemiczną i psychiczną podstawę reprodukcji. Mechanizm, dzięki któremu możliwe jest sterowanie poszczególnymi poziomami układu, funkcjonuje na zasadzie sprzężenia zwrotnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *