| |

Jajeczkowanie a zapłodnienie – dalszy opis

Powyższe dane odnoszą się tylko do kobiet o ustalonym, regularnym (chociaż różnym u każdej z nich) cyklu miesiączkowym, zwłaszcza zaś do kobiet zdrowych, nie poddawanych gwałtowniejszym zmianom środowiska zewnętrznego lub nastrojów psychicznych. Nawet jednak w tych optymalnych warunkach nie ma absolutnej pewności, że nie dojdzie do zapłodnienia. U podłoża tych „nieprzewidzianych” zapłodnień mogą leżeć różne mechanizmy. Zapłodnienie takie może być spowodowane jajeczkowaniem paracyklicznym. Jest to pęknięcie dodatkowego dojrzałego pęcherzyka Graafa (oraz wydostanie się jaja do jajowodu) oprócz tego, który pęka w okresie przewidzianym dla danego cyklu. Jajeczko- wanie paracykliczne zdarza się szczególnie często u kobiet nie utrzymujących regularnych stosunków płciowych. Należy więc przyjąć, że silne napięcie emocjonalne i seksualne towarzyszące takim stosunkom staje się przyczyną lub jedynie czynnikiem wyzwalającym dodatkowe pęknięcie pęcherzyka. Nieco podobny mechanizm wykazuje jajeczkowanie sprowokowane. Jest to przyspieszone w czasie pęknięcie pęcherzyka Graafa przewidzianego dla danego cyklu, które może następować w wyniku silnego napięcia seksualnego, zwłaszcza połączonego z orgazmem. Jajeczkowanie sprowokowane może mieć miejsce jedynie w krótkim czasie przed przewidzianym dla danego cyklu pęknięciem pęcherzyka. Przyjmuje się, że czynnikiem prowokującym do szybszego dojrzewania jaja i pęknięcia pęcherzyka Graafa jest przekrwienie miednicy małej wywołane napięciem seksualnym, zwłaszcza u kobiety, która od dłuższego czasu żyła we wstrzemięźliwości płciowej. Innym mechanizmem wiodącym do „nieprzewidzianego” zapłodnienia jest jajeczkowanie dodatkowe. Występuje ono dodatkowo mimo tego, że kobieta już poczęła

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *