| |

Jaka jest natura ludzka?

Jakie jednak są te wrodzone cechy człowieka, to znaczy, jaki jest zakres możliwości, które mogą ujawnić się pod wpływem środowiska? Które cechy pojawiają się u każdego łub prawie każdego człowieka, a które występują rzadko lub niezwykle rzadko? Odpowiedzi na te pytania wydają się niezwykle istotne, gdyż stanowią podstawę do określenia paradygmatu, a więc wzoru natury ludzkiej. Pozwalają one jednocześnie na uniknięcie wielu nieporozumień i niepotrzebnych rozczarowań, gdy może okazać się, że pomimo najlepszych warunków środowiskowych pewne cechy altruistyczne pojawiają się niezwykle rzadko, natomiast z dużo większym prawdopodobieństwem możemy oczekiwać ujawnienia się innych cech – mniej oczekiwanych czy uważanych przez nas za mniej pożądane.

W ostatnich latach, zarówno w psychologii jak i socjologii, pojawiły się prace, które starają się odpowiedzieć na pytanie, jaka jest natura ludzka lub jaki układ społeczny wydaje się najbardziej zgodny z tą naturą. Kierunki te można określić jako biopsychologię lub biosocjologię, gdyż odpowiadając na podstawowe pytania w swych dziedzinach uwzględniają genetycznie zapisany wzorzec postępowania człowieka. Niezwykle interesującym byłoby również stworzenie bioseksualnego modelu człowieka, a więc określenie genetycznych prawdopodobieństw pojawienia się określonych zachowań seksualnych. Prace nad stworzeniem takiego paradygmatu są jednak jeszcze tak mało zaawansowane, że nie jest możliwe omówienie ich w niniejszym rozdziale. Dlatego też ograniczę się w nim jedynie do przedstawienia podstawowych praw genetyki oraz genetycznych mechanizmów warunkujących determinację i różnicowanie płci. Mam nadzieję, że poznanie tych zasad umożliwi w przyszłości Czytelnikom łatwiejsze zrozumienie genetycznych uwarunkowań charakterystycznej dla człowieka zdolności do odpowiedzi seksualnej na liczne i różnorodne bodźce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *