| |

KALCYTONINA -MECHANIZM DZIAŁANIA

W końcu należy wspomnieć o supresyjnym wpływie kalcytoniny na biosyntezę prostaglandyn, wydzielanie insuliny oraz o pobudzającym działaniu tego hormonu na wydzielanie fl-endorfin oraz aktywność 1-hy- droksylazy-25-hydroksycholekalcyferolu (25-OH-D). W wyniku tego ostatniego działania powstaje biologicznie czynny 1,25-dihydroksycholekalcy- ferol (l,25(OH)2D).

Wyniki badań ostatnich lat sugerują, że główna rola fizjologiczna kalcytoniny polega na zapewnianiu integralności czynnościowej i morfologicznej kości. Znaczenie kalcytoniny jako neuroprzekaźnika nie zostało dotychczas jednoznacznie udowodnione.

Okres półtrwania kalcytoniny wynosi ok. 10 min. Głównymi narządami rozkładającymi kalcytoninę są nerki i wątroba. Normalne stężenie kalcytoniny w surowicy wynosi 1,2-12 pmol/1 (10-50 pg/ml). Stężenie to zmniejsza się w miarę starzenia się organizmu człowieka. Zmniejszenie to jest jednak bardziej zaznaczone u kobiet (zwłaszcza po menopauzie) niż u mężczyzn. Zwiększenie stężenia kalcytoniny stwierdza się w raku rdzeniastym gruczołu tarczowego, w przebiegu różnych nowotworów (pa- raendokrynopatia kalcytoninowa), w ostrym zapaleniu trzustki, w niedokrwistości Addisona-Biermera oraz w zespoie Zollingera i Eliisona (ga- stryna pobudza wydzielanie kalcytoniny).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *