| |

KANCEROGENEZA POLEKOWA

Ustalenie związku przyczynowego między stosowaniem określonych leków, zabiegów terapeutycznych i diagnostycznych a powstawaniem chorób nowotworowych u ludzi napotyka w praktyce znaczne trudności wynikające inherentnie z samej natury procesów kancerogenezy. Należy wziąć pod uwagę, że:

– 1) procesy kancerogenezy mogą przebiegać przez wiele lat w sposób utajony,

– 2) substancje o działaniu kancerogennym należą do różnych grup związków chemicznych, a niewielka zmiana ich struktury wpływa często w sposób krytyczny na ich zdolność do indukcji nowotworów,

– 3) pomimo znacznego rozwoju przesiewowych metod laboratoryjnych, jednoznaczna identyfikacja kancerogenów wymaga kosztownych i bardzo pracochłonnych badań na zwierzętach doświadczalnych, w miarę możliwości popartych wynikami analizy epidemiologicznej u ludzi – powyższe warunki ograniczają zasięg prowadzonych dotąd badań,

– 4) efekty’ działania różnych czynników kancerogennych – w tym le ków – są często uwarunkowane czynnikami dodatkowymi, np. określonymi predyspozycjami genetycznymi, stanem czynnościowym tkanek eksponowanych na działanie kancerogenów oraz współdziałaniem czynników promocyjnych.

– 5) w praktyce powstają często trudności w ustaleniu, czy zwiększona zachorowalność na nowotwory w przebiegu niektórych chorób przewlekłych jest cechą naturalnego przebiegu tych chorób, czy też stosowanego leczenia.

Wskutek wymienionych trudności informacje o potencjalnie kancerogennym działaniu wielu leków współczesnej terapii są niepełne, lub też brak ich zupełnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *