| |

KRZTUSIEC (KOKLUSZ)

Krztusiec, koklusz (pertussis) jest wysoce zaraźliwą chorobą zakaźną, wywołaną przez zarazek zwany Haemophilus pertussis, której typowym objawem jest powtarzający się napadowy kaszel kończący się wykrztuszaniem lepkiej, ciągnącej się plwociny i często wymiotami. Pierwsze opisy swoistych cech krztuśca pochodzą od lekarzy europejskich w XV wieku epidemie krztuśca opisywano w XVI wieku we Francji (De Baillou) oraz w XVII wieku w Anglii (Sydenharn). W początkach XIX wieku Trousseau podał szczegółowy opis kliniczny krztuśca i jego charakterystyczne właściwości epidemiologiczne. Pałeczkę krztuśca wykryli Bordet i Gengou w r. 19-06. Bacterium pertussis, a według nowoczesnej termino- logii Haemophilus pertussis jest to niewielka pałeczka nieruchoma: Gram-ujemna, barwiąca się dwubiegunowo (pałeczka bipolarna). Jest ona tlenowcem i rośnie na pożywkach specjalnych z dodatkiem krwi lub hemoglobiny. Jest dość wrażliwa na wpływy zewnętrzne: w temperaturze pokojowej ginie po 2 godzinach, również szybko ginie po zadziałaniu zwykłymi środkami odkażającymi.

Zarazek hodowany na sztucznym podłożu przechodzi cztery fazy, w każdej fazie wykazując odmienne właściwości. W fazie I ujawnia wybitną toksyczność i właściwości antygenowe, co szybko obniża się w fazie II i znaczniej w fazie III, a całkowicie zanika w fazie IV. Poznanie tych faktów umożliwiło wytworzenie skutecznej szczepionki, do której używa się teraz wyłącznie szczepów zarazka fazy I. Zarazek posiada co najmniej trzy antygeny: ciepłochwiejny, ciepłostały i agluty- nogen. Nie wiemy z całą pewnością, na czym polega odporność swoista przeciwkrztuścowa miernikiem jej, do pewnego stopnia, jest poziom aglutynin w surowicy krwi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *