| |

Masy hialinowe

Masy hialinowe ulegają bowiem często rozpuszczeniu i tworzą w utkaniu guza jakby torbielki, które mogą łączyć się z sobą. Nie mają one, rzecz prosta, wyściółki nabłonkowej, jak prawdziwe torbiele, a ściany ich utworzone są przez materiał szklisty, który jeszcze nie uległ rozpuszczeniu. Należy przyjąć, że istnieją postacie przejściowe między zwyrodnieniem szklistym i śluzowym.

– c)Zwyrodnienie tłuszczowe (degeneratio adiposa). Ten rodzaj zwyrodnienia mięśniaka jest zjawiskiem o wiele rzadszym niż zwyrodnienie szkliste. Polega ono na pojawianiu się we włóknach mięśniowych guza maleńkich kropelek tłuszczu. Mięśniaki, które uległy temu zwyrodnieniu, wykazują na przekroju barwę żółtawą. Zwyrodnienie tłuszczowe może występować w mięśniakach obok szklistego. Jest rzeczą znamienną, że poprzedza ono bardzo często obumarcie mięśniaka lub jego zwapnienie.

– d)Zwapnienie (degeneratio calcarosa). Pojawianie się złogów wapnia w mięśniakach jest następstwem zmian chemicznych, którym podlegają substancje tłuszczowe występujące we włóknach mięśniowych guza w przebiegu zwyrodnienia tłuszczowego oraz wskutek powstawania nierozpuszczalnych ich związków z solami wapnia, pobranymi z krwi. Do zwyrodnienia tego rodzaju przychodzi często u osób starszych. Zwapnienie mięśniaka może dotyczyć jego obwodowych części lub też całego guza (kamienie maciczne). Najczęściej ulegają zwapnieniu guzy podsurowicze. Stwierdzenie zwapnienia mięśniaka na zdjęciu rentgenowskim jest rzeczą bardzo łatwą.

– e)Obumarcie mięśniaka (necrosis myomatis). Zmiany mar- V’ twicze stwierdza się w około 5% wszystkich mięśniaków usuniętych drogą operacji. Dotyczą one głównie części dośrodkowych guza, które są zwykle odgraniczone od części zdrowych lirią demarkacyjną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *