| |

Na podstawie wymiarów zewnętrznych

Oczywiście, że te 4 czyste typy spostrzegane są rzadziej, a raczej mamy do czynienia z typami mieszanymi, gdzie przednia część wchodu zbliża się do jednego, tylna do drugiego typu.

Jeśli na podstawie wymiarów zewnętrznych podejrzewamy ścieśnienie, to istotny jej kształt można dokładnie ustalić na podstawie zdjęcia rentgenologicznego i to nie płaskiego, lecz stereogramu. Ten nowy podział miednic ma na razie znaczenie raczej teoretyczne niż praktyczne i może mieć zastosowanie tylko w warunkach klinicznych.

– 1. Charakter bólów porodowych wobec miednic ścieśnionych. Jak nam wiadomo, niebywale ważnym czynnikiem jest charakter bólów porodowych. Jeśli w warunkach prawidłowych powinny one być mocne, to wobec miednicy ścieśnionej, muszą być znacznie silniejsze, aby pokonać istniejące opory. Ogólnie mówiąc nie stwierdzamy odmiennego wpływu na czynność porodową w zależności od rodzaju ścieśnienia miednic. Przypuszczenie, że w miednicach ścieśnionych ucisk główki na zwoje nerwowe dolnego odcinka jest powodem silniejszych bólów, nie zawsze daje się stwierdzić. Natomiast zależnie od rozwoju mięśniówki macicy i jej pobudliwości, w pewnych przypad-kach, obserwujemy bóle energiczne, wzmagające się do ostatecznych granic i wówczas są one zdolne przepchnąć główkę przez ścieśnione miejsce. W innych przypadkach, gdy mięśniówka jest słaba i wiotka, poród przeciąga się ponad miarę, grożąc niebezpieczeństwem dla matki i płodu. Okres rozwierania trwa niepomiernie długo, kiedy wreszcie rozewrze się ujście zewnętrzne, lub po odejściu wód, główka zetknie się z linią bezimienną, upływa dużo czasu i zanim się ona przystosuje, bóle wtórnie słabną jeszcze przed okresem wydalania. Szczególnie u wieloródek z macicą o ścianach cienkich i rozciągniętych, często obserwujemy wtórnie słabe bóle, jako skutek wyczerpania macicy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *