| |

Napięcie w okolicy narządów płciowych

„Napięcie” w okolicy narządów płciowych w jakiś specyficzny sposób jest związane z dużą gotowością, wewnętrzną do przekształcania bodźców wszelkiego rodzaju w bodźce seksualne. Ułatwia więc ono wybitnie powstawanie podniecenia seksualnego.

Po orgazmie uczucie „napięcia” w okolicy narządów płciowych ustępuje. Równocześnie z nim ustępują potrzeby seksualne i wewnętrzna gotowość do przetwarzania bodźców zmysłowych na bodźce seksualne. Pojawia się stan znużenia, błogiego zadowolenia, odprężenia, a czasem senność. W tym okresie bodźce mechaniczne stosowane na okolice narządów płciowych nie tylko nie są przetwarzane na bodźce seksualne i nie wzbudzają podniecenia seksualnego, lecz mogą dawać odczucia przykre lub bolesność. Przemiany te nie są jeszcze dostatecznie wyjaśnione. Nie można z całą pewnością stwierdzić, czy są one wynikiem jakichś subtelnych zmian biochemicznych zachodzących w czasie orgazmu, których dysponując współczesnymi metodami – nie potrafimy jeszcze stwierdzić, czy też są one natury psychologicznej. Być może, iż dochodzi tu do jakichś subtelnych wahań poziomów hormonów we krwi. Możliwe też, że w czasie orgazmu wytwarzają się jakieś specyficzne, nieuchwytne dotąd produkty przemiany materii, jakieś toksyny anty- seksualne, których obecność w ustroju warunkuje stan zmęczenia seksualnego, ustępujący w miarę wydalania ich przez ustrój. Szybkość wydalania tych toksyn z ustroju warunkowałaby szybkość powracania stanu gotowości1 wewnętrznej organizmu do przekształcenia bodźców zmy- t słowych w seksualne, a więc powrót zdolności organizmu do odpowiadania stanem podniecenia seksualnego na bodźce. Szybkość ta zależałaby od siły popędu seksualnego. Im silniejszy bowiem jest popęd seksualny, tym większa jest szybkość osiągania pewnego progu gotowości seksualnej do reakcji podnieceniem na działanie bodźców (po uprzednim wyładowaniu orgastycznym). A więc. im silniejszy jest popęd seksualny, tym krótszego czasu wymaga odzyskanie zdolności i gotowości wewnętrznej do reakcji seksualnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *