| |

Niedomoga hormonalna przysadki mózgowej

Niedomoga hormonalna przysadki mózgowej prowadzi do schorzeń, które cechuje wielka różnorodność objawów i które-często nie dają wyraźnych obrazów klinicznych. Na ogół choroby tego typu dzielimy w zależności od okresu wystąpienia niedomogi i od wypadnięcia pewnych wybiórczych czynności hormonalnych tego narządu. Późna ogólna niedomoga hormonalna przedniego piata przysadki jest określana nazwą choroby Simmondsa wczesna ogólna niedomoga – nazwą zespołu Loraina-Lcvicgo, w którym na pierwszy plan wysuwa się karli wzrost chorego. Patogeneza wybiórczej niedomogi przedniego płata przysadki, polegającej na upośledzeniu wytwarzania gonadotrolin (i hormonu wzrostu), tzw. djstrophia adiposo-genitalis, jest dotąd nie wyjaśniona. W innych postaciach niedomogi hormonalnej przedniego piata przysadki mózgowej (np. w chorobie Sim- mondsa) zaburzenia miesiączkowe (oligomenorrhoea, amenorrhoea) zdarzają się stosunkowo często. Do choroby Simmondsa usposabia stanowczo poród, najprawdopodobniej w następstwie powstałego w tym czasie zawału w obrębie przedniego płata przysadki, co tłumaczy o wiele częstsze występowanie tej choroby u kobiet.

Niezależnie od związku z przysadką mózgową, jajniki również współdziałają z innymi gruczołami dokrewnymi, a przede wszystkim z nadnerczami i tarczycą, o czym świadczy wpływ pewnych schorzeń tych gruczołów na czynności płciowe kobiety.

Przerostowe zmiany w części korowej nadnerczy oraz rozwijające się w niej nowotwory (np. blastomata) prowadzą do powstania w narządach rodnych kobiecych zmian klinicznych, określanych nazwą: i) pubertas praecox, macrogenitosomia praecox i 2) nirilismus.

Jeśli zmiany w nadnerczach pojawiają się w okresie dzieciństwa, dochodzi do przedwczesnej dojrzałości płciowej i nadmiernego wykształcenia cech płciowych drugo- i trzeciorzędnych (pubertas praecox, macrogenitosomia praecox), przy czym cechy te mogą odpowiadać płci danej jednostki lub pici przeciwnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *