| |

NIEPRAWIDŁOWE ZACHOWANIE SEKSUALNE

Zachowanie seksualne nie mieszczące się w granicach zakreślonych przez normę jest z punktu widzenia tej normy zawsze nieprawidłowe. Wydaje się jednak, że może być pożyteczne rozróżnienie pomiędzy zachowaniem nieprawidłowym a patologicznym w odniesieniu do poprzednio podanej normy biologicznej. Zgodnie z tym rozróżnieniem, w znacznej mierze umownym, każde zachowanie patologiczne byłoby z natury rzeczy nieprawidłowe. Jednak nieprawidłowe zachowanie byłoby patologiczne tylko wówczas, gdyby spełniało warunek powodowania poczucia choroby (cierpienie) u podmiotu i/lub powodowało jednoznaczne uszkodzenie zdrowia u partnera (obiektu). Mamy tu ponownie do czynienia z nieostrym podziałem już choćby dlatego, że samo pojęcie zdrowia, a więc i jego uszkodzenia, nie jest ściśle zdefiniowane. Oczywiście, w żadnym wypadku nie może być uważane za patologiczne takie zachowanie seksualne, które powoduje u podmiotu poczucie choroby, mimo że jest prawidłowe. Wydaje się, że dobrą ilustracją powyższego mogą tu być niektóre przykłady: homoseksualność jest nieprawidłową cechą zachowania, lecz jeśli jest akceptowana (nie powoduje cierpienia) – nie jest patologiczna sadyzm jest nieprawidłową cechą zachowania i cechą patologiczną, jeśli jego rozmiary powodują uszkodzenie ciała lub w ogóle zagrożenie zdrowia seksualny kontakt pozagenitalny jako taki nie jest patologiczny, nawet jeśli powoduje poczucie choroby (cierpienie) spowodowane błędnym przekonaniem o jego chorobowym charakterze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *