| |

Nowe formy szeroko pojętej rehabilitacji

Kluby i koła chorych na stwardnienie rozsiane, turnusy rehabilitacyjne dla chorych na stwardnienie rozsiane, organizowanie rehabilitacji domowej najbardziej potrzebujących, często obłożnie chorych przez rehabilitacyjną ekipę wyjazdową (Rzeszów), Na tym tle jaskrawo została uwypuklona sprawa kwalifikowania i dyskwalifikowania chorych do leczenia sanatoryjnego. Doświadczenia bardzo wielu autorów, pozytywe wyniki turnusu rehabilitacyjnego odbywanego w typowych warunkach wczasowych oraz opinie samych chorych uzasadniają w pełni kierowanie tych chorych do leczenia sanatoryjnego. Sprawa ta musi ulec zweryfikowaniu i chory z prawidłowym rozpoznaniem nie zatajonym, jak to niejednokrotnie bywa, powinien być przyjmowany na leczenie usprawniające w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych.

Cennym wkładem do konferencji był czynny udział samych chorych na stwardnienie rozsiane i uwagi w dyskusji oraz poprzez przygotowane wcześniej wystąpienia stanowiące ważne uzupełnienie materiałów obrad.

W żywej dyskusji podniesiono konieczność rozwijania wszystkich dostępnych form rehabilitacji oraz kontynuowania prac naukowo-badawczych nad szczegółowym opracowaniem wśkazań i przeciwskazań do stosowanych powszechnie form kinezyterapii i fizykoterapii w celu ustalenia optymalnego modelu postępowania rehabilitacyjnego dla tej licznej przecież grupy chorych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *