| |

Obcowanie płciowe z osobą psychicznie upośledzoną

Polskie prawo karne zna – poza zgwałceniem – dwa inne typy przestępstw polegających na tym, że obcowanie płciowe przebiega bez pełnej rzeczywistej zgody partnera (przeważnie partnerki). Jedną z takich form jest przestępstwo opisane w art. 169 kodeksu.

„Kto dopuszcza się czynu nierządnego z osobą pozbawioną całkowicie lub w znacznym stopniu zdolności rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swym postępowaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10″.

W tym opisie stanu faktycznego mieszczą się różnorodne sytuacje życiowe. Przede wszystkim chodzi o obcowanie płciowe z osobą niepoczytalną lub o poczytalności znacznie ograniczonej z powodu niedorozwoju, choroby psychicznej lub innego zakłócenia psychicznego. Są to jednak sytuacje niezmiernie rzadkie, choć bywa, że sprawca wyzyskuje debilizm czy imbecylizm kobiety dla obcowania płciowego. Z drugiej strony trudno pomyśleć o interwencji prawa karnego w sytuacji, gdy mąż żyje ze swą żoną cierpiącą na zaburzenia psychiczne (lub vice versa). Toteż komentatorzy przytaczają przykładowo inne sytuacje bardziej życiowe, gdy np. ktoś obcuje płciowo z osobą zamroczoną alkoholem, pozostającą pod wpływem narkotyków, hipnozy, omdlenia, w stanie snu itd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *