| |

Odpowiedni stopień pobudzenia seksualnego

W najprostszym przypadku chodzi jedynie o odpowiedni stopień pobudzenia seksualnego, niezbędny do odbycia aktu płciowego w bardziej skomplikowanych – o uruchomienie szeregu mechanizmów neuroendo- krynologicznych, niezbędnych dla prawidłowego przebiegu procesu rozrodu. W tym drugim przypadku, na przykład u szeregu gatunków ptaków, zaloty występują nie tylko jako wstęp do kopulacji, ale także później przez cały czas rozrodu jako czynnik wzajemnej koordynacji funkcji (np. jako rytuał naprzemiennej opieki nad pisklętami).

Działanie pobudzające i koordynujące bardzo często nie daje się oddzielić od wymienionej w pierwszym punkcie funkcji zwracania na siebie uwagi. Do tej kategorii należeć będą różnego rodzaju tańce godowe, wykonywane przez liczne gatunki ptaków. Przykładem pobudzającego wpływu zalotów na samce są doświadczenia Hlińaka i Madlafouska (1972), którzy stwierdzili wyraźną zależność stopnia pobudzenia seksualnego u samca szczura od przedkopulacyjnego zachowania samicy.

Pobudzający seksualnie wpływ na samce niektórych gatunków małp wywiera również obrzmiała i zaczerwieniona pod wpływem rui okolica anogenitalna ich samic. Właściwość ta stała się przyczyną interesującego zjawiska (tzw. automimikry) obserwowanego u pawianów dżelada {The- ropitecus gelada), a polegającego na tym, że samice tego gatunku mają na przedniej powierzchni klatki piersiowej narosła imitujące własną okolicę anogenitalną w okresie rui (Wickler, 1967). Zdaniem Morrisa (1974) podobne zjawisko automimikry występuje również u kobiety, u której piersi miałyby naśladować swoim wyglądem pośladki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *