| |

Ogólna ocena zjawiska przestępczości seksualnej

I. W ogólnej ocenie zjawiska przestępczości seksualnej odsuwamy nieco na bok problem zgwałceń, które we współczesnych ich objawach są, zarówno od strony behawioralnej, jak i genetycznej, swoistą, barbarzyńską formą przemocy, gwałtu na osobie, oraz zagadnienie sutenerstwa czy kuplerstwa, których sprawcy nie kierują się motywacją płciową, żadnych doznań seksualnych nie przeżywają, a ich celem jest osiągnięcie zysku.

Próba generalnej oceny zjawiska przestępczości seksualnej sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na dwa pytania, które jak czerwona nić przewijają się przez wszystkie rozmyślania na ten temat: 1) czy i jaką treść społecznie ujemną kryje w sobie zjawisko przestępczości seksualnej, czy i jaka jest racja interwencji prawa karnego w dziedzinę życia seksualnego jednostki, 2) jak kształtuje się wzajemny stosunek, genetyczny i funkcjonalny, między sankcjami prawa karnego a całą masą zakazów natury etycznej, głównie z mnóstwem „tabu” społecznych, obyczajowych, które ciążą od tysiącleci na postępowaniu człowieka w sferze jego życia seksualnego?

Wokół tych dwóch dylematów narosło obfite, niezwykle ciekawe, pasjonujące piśmiennictwo, nie tyle prawnicze czy kryminologiczne, ile seksuologiczne, psychologiczne, psychiatryczne, socjologiczne i filozoficzne. Warto od razu dodać, że oba te problemy są ściśle z sobą powiązane, toteż będą tu, z konieczności w dużym skrócie, rozpatrywane łącznie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *