| |

Osłuchiwanie serca

Osłuchiwanie serca powinno się odbywać w obu pozycjach, stojącej i leżącej. Prawidłowe tony serca dziecka są znacznie głośniejsze niż u dorosłych, drugi ton nad tętnicą płucną jest stosunkowo głośny, co jest warunkowane jej względnie szerokim światłem w wieku dziecięcym i bliższym jej położeniem względem ściany klatki piersiowej.

Badanie ciśnienia krwi powinno być wykonywane u każdego chorego, a zwłaszcza w przypadkach, w których występują objawy lub podejrzenie zaburzeń krążenia.

Badanie brzucha i ocena jego wyników należą do trudniejszych zadań badania fizykalnego. U dziecka trudności te zwiększają się jeszcze wskutek małych rozmiarów jamy brzusznej, utrudniających rozgraniczenie poszczególnych narządów oraz nie zawsze łatwego w tym wieku uzyskania należytego odprężenia powłok brzusznych i słabszej u dziecka zdolności umiejscowienia bólów.

Oglądanie. Notujemy różnicę poziomu powłok brzusznych w stosunku do klatki piersiowej (pamiętając o fizjologicznym uwypukleniu w pierwszym dzieciństwie), ruchomość powłok, ich udział w oddychaniu, stan pępka, zabarwienie skóry, ewentualne ruchy żołądka i jelit widoczne poprzez powłoki, wreszcie stan podskórnych naczyń żylnych.

Opukiwanie jamy brzusznej u dzieci ma bez porównania mniejsze znaczenie wskutek małych jej rozmiarów i wydatniejszego rezonansu narządów sąsiadujących nie tylko w jamie brzusznej, ale również i w klatce piersiowej. Dlatego też w pediatrii musimy polegać w większym jeszcze stopniu na określeniu granic poszczególnych narządów i tworów patologicznych za pomocą dotyku.

Osłuchiwanie stosuje się wyłącznie dla stwierdzenia ruchu robaczkowego jelit, np. w razie podejrzenia ich porażenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *