| |

PATOGENEZA POLEKOWYCH ODCZYNÓW ALERGICZNYCH

Alergia na leki ma charakter nabyty. U podłoża objawów klinicznych leżą odczyny alergiczne zaliczane do jednego z 4 typów reakcji nadwrażliwości [2, 4, 8, 10]. Podział ich ma charakter umowny, ponieważ objawy mogą być wynikiem nałożenia się różnych typów reakcji. Charakterystykę podstawowych reakcji nadwrażliwości przedstawiono w tab. 5.1 Ul].‘

Pomiędzy uczuleniem a reakcją alergiczną (jego odpowiedzią) musi upłynąć czas (10 do 14 dni) potrzebny dla wytworzenia swoistych przeciwciał lub swoiście przeciw alergenowi skierowanych limfocytów obdarzonych pamięcią immunologiczną.

Wyróżnia się odczyny natychmiastowe (humoralne) zależne od obecności przeciwciał i odczyny opóźnione związane z powstawaniem odpowiedzi komórkowej, W odpowiedzi humoralnej odgrywają rolę limfocyty B, będące prekursorami komórek plazmatycznych wytwarzających przeciwciała. Limfocyty T, grasicopochodne, odgrywają rolę w odpowiedzi komórkowej.

Reakcje typu I (anafilaktyczne) charakteryzują się spontanicznym wytwarzaniem przeciwciał (IgE) w odpowiedzi na wnikający antygen (faza swoista). W fazie nieswoistej (biochemicznej) opłaszczone przeciwciałami komórki tuczne i bazofile wiążą antygen, co prowadzi do rozpadu komórek i uwolnienia mediatorów reakcji alergicznej. Proces uwalniania mediatorów zależny jest od przemiany cyklicznych nukleotydów: rozkładu cAMP i zwiększenia zawartości cGMP. W fazie czynnościowej wreszcie następuje odpowiedź tkankowa na działanie mediatorów, którymi są:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *