| |

Patologia okresu szkolnego

Patologia okresu szkolnego związana jest z warunkami, na jakie dziecko natrafia w szkole. Sam początek chodzenia do szkoły, połączony z ograniczeniem swobody ruchu, obowiązkami szkolnymi, przejściami psychicznymi i stykaniem się z dużą liczbą dzieci, warunkuje częstsze zakażenia, powodujące pewne załamanie się odporności dziecka — stąd duża liczba zachorowań na choroby zakaźne, które jednak w tym okresie nie pociągają dużej liczby zgonów. Rozwijają się takie schorzenia, jak choroba reumatyczna, gruźlica i in., a nieszczęśliwe wypadki zda-rzają się nadal bardzo często.

W okresie dojrzewania płciowego istnieją u dzieci odpowiednie warunki dla szeregu schorzeń i zniekształceń aparatu kostnego i więzadło- wo-stawowego. Okres ten daje pewne wyczerpanie ogólne, osłabienie odporności zależne od dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego oraz poszczególnych układów i narządów. Spośród chorób okresu dojrzewania należy wymienić schorzenia układu nerwowego. Odchylenia od normy mogą być bardzo różne, prowadząc od banalnych „dziwactw” do schorzeń o typie schizofrenii. Układ wegetatywny staje się w tym okresie nadmiernie pobudliwy, co prowadzi do zaburzeń najczęściej ze strony układu krążenia i zaburzeń trawiennych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *