| |

PETODYNA I JEJ DZIAŁANIE NA ORGANIZM

Unika się stosowania morfiny w dychawicy oskrzelowej, rozedmie płuc, a także przy wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym (guzy i urazy mózgu) oraz u chorych z niedoczynnością tarczycy. Podanie morfiny choremu z dużego stopnia uszkodzeniem wątroby może wywołać u niego śpiączkę ze względu na zaburzoną biotransformację leku w wątrobie. Jest natomiast wielu zwolenników podawania morfiny w dusznicy bolesnej i wadach serca. Korzystne działanie morfiny w chorobach serca jest tłumaczone – poza działaniem uspokajającym – jej dodatnim wpływem inotropowym na serce istnieją też sugestie, że pod jej wpływem uwalniają się endogenne aminy katecholowe. Nie bez znaczenia jest w tych stanach zmniejszenie naczyniowego oporu obwodowego, co przypisuje się albo działaniu histaminy, której uwalnianie powoduje morfina, albo zdolności morfiny do wybiórczego blokowania receptorów a układu adrener- gicznego w łożysku żylnym.

W ostatnich latach morfina znalazła zastosowanie w leczeniu wstrząsu kardiogennego oraz używana jest w znieczuleniu ogólnym podczas operacji, przede wszystkim kardiochirurgicznych, w krążeniu pozaustrojowym.

Petydyna (Dolargan, Dołantin) wywołuje często częstoskurcz. Korzystnym działaniem ubocznym tego leku jest działanie rozkurczające mięśnie gładkie, stąd jej częste stosowanie w leczeniu kolki nerkowej i wątrobowej oraz w bolesnych badaniach diagnostycznych (cystoskopia, pie- lografia).

Przy równoczesnym stosowaniu pochodnych fenotiazyny może wystąpić spotęgowane działanie depresyjne na ośrodek oddechowy, a niektóre pochodne fenotiazyny znoszą ponadto przeciwbólowe działanie petydyny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *