| |

Pochodne fenotiazyny

Objawy czynnościowe uszkodzenia siatkówki występują zwykle u chorych przyjmujących dziennie 200 mg lub więcej chiorochiny lub leków zbliżonych, po przekroczeniu łącznej dawki 100 g. Po długotrwałym leczeniu u wszystkich chorych obserwuje się zamglenie widzenia, światło- wstręt, widzenie błysków i mroczków w polu widzenia. Nieco później pojawiają się zaburzenia widzenia barw w zakresie krótszych fal światła. Ostrość wzroku jest dobra dość długo.

Zmiany czynnościowe nieraz wyprzedzają zmiany wziernikowe, występujące zawsze obustronnie i polegające na utracie refleksu z plamki, zatarciu jej granic i gromadzeniu się delikatnych złogów barwnika. W późniejszych okresach plamka przypomina środek tarczy strzelniczej z pierścieniami pigmentacji i odbarwienia. Czasem wytwarza się zwyrodnienie torbielowate lub tarczowate plamki.

Wybiórcze uszkodzenie nabłonka barwnikowego siatkówki obserwowana po ryfampicynie [4]. Pochodne fenotiazyny o różnym działaniu leczniczym mogą uszkadzać siatkówkę, zwłaszcza jej nabłonek barwnikowy. Działanie to wykazują szczególnie pochodne piperydyny, które nawet po kilku tygodniach leczenia mogą spowodować zmniejszenie ostTości wzroku, zaburzenia widzenia nocnego, zaburzenia widzenia barw niebieskofioletowej i zielonej, zwężenie pola widzenia, mroczki pierścieniowe, a nawet nagłą ślepotę. W siatkówce stwierdza się zwężenie tętnic, poszerzenie żył, zmiany barwnikowe i przekrwienie tarczy nerwu wzrokowego. Odstawienie leku przynosi tylko częściową poprawę, dlatego też leczenie wymaga ścisłej kontroli [8, 20, 24, 31, 52],

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *