| |

Podłoże biologiczne miłości erotycznej

Im większa jest rozbieżność między przebiegiem procesu miłości erotycznej uwarunkowanym czynnikami psychobiologicznymi a nawarstwionymi na nie czynnikami społeczno-kulturowymi, tym silniejsze są konflikty wewnętrzne oraz konflikty międzyludzkie. Oczekiwania związane z procesem miłości erotycznej, ukształtowane kulturowo, nie mogą zostać spełnione, jeśli oparte zostały na złudzeniach i mitach, a nie na znajomości faktów oraz prawidłowości biologicznych i psychologicznych. W przyszłości tym mniej będzie konfliktów wewnętrznych i międzyludzkich, ostrych lub przewlekłych, a zwłaszcza tych uciążliwych i nieroz- woj owych, im bardziej uda się poznać prawidłowości psychobiologiczne oraz dostosować do nich społeczno-kulturowe modele i wzorce, a więc im bardziej uda się przybliżyć oczekiwania związane z miłością erotyczną do rzeczywistych prawidłowości nią rządzących.

Podłoże biologiczne miłości erotycznej. Schopenhauer uważał, że miłość erotyczną można wytłumaczyć tylko czynnikami biologicznymi. Scheler (1931) twierdził, że w „porządku fenomenologicznym” miłość zajmuje wcześniejsze miejsce niż kultura oraz jest warunkiem jej istnienia. Świat bez miłości byłby światem rzeczy, bez ludzkich wartości, bez piękna, sztuki i moralności. Miłość jest więc, poza wszystkim innym, dźwignią rozwoju człowieka i społeczeństwa oraz głównym motorem rozwoju kultury duchowej i materialnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *