| |

POLEKOWA UROPATIA ZAPOROWA

W czasie stosowania wielu leków może dojść do upośledzenia odpływu moczu z wszystkimi tego następstwami. Przeszkoda może znajdować się wewnątrz nerek (zaczopowanie cewek) lub poza nimi (tab. 22,10).

Proces zagęszczania i zakwaszania moczu sprzyja wysalaniu się niektórych leków, ich metabolitów lub prawidłowych składników moczu wydalanych pod wpływem leczenia w zwiększonej ilości. Również jatrogen- ne procesy zapalne, dotyczące zwłaszcza tkanki śródmiąższowej, mogą sprzyjać wlóknieniu i bliznowaceniu i w ten sposób uniedrażniać nefrony lub cewki zbiorcze. W zależności od stopnia nasilenia zaburzeń przebieg choroby może być przewlekły, częściej jednak jest ostry i przebiega w postaci ostrej niewydolności nerek. Po wycofaniu z użycia słabo rozpuszczalnych sulfonamidów obecnie najczęściej wytrąca się kwas moczowy (np. podczas leczenia białaczek lekami cytostatycznymi lub podczas stosowania leków urykozurycznych) oraz metotreksat lub jego metabolity (np. 7-hydroksymetotreksat). Radiologiczne środki cieniujące mogą sprzyjać wysalaniu się białek Tamma-Horsfalla, Długotrwałe znieczulenie ogólne metoksyfluranem wikła się niekiedy ostrą niewydolnością nerek wywołaną zablokowaniem cewek kryształami szczawianu wapnia.

W zwalczaniu wewnątrznerkowej mocznicy zaporowej główną rolę odgrywa postępowanie zapobiegawcze. W tym celu chorych narażonych na mocznicę dobrze się nawadnia i ewentualnie alkalizuje. Na 48 h przed rozpoczęciem leczenia cytostatycznego podaje się allopurynol. Polekowa uropatia zaporowa zewnątrznerkowa może być wywołana wieloma czynnikami w zależności od rodzaju leku. Podczas leczenia antykoagulantami może ona zależeć od tworzenia się w drogach moczowych skrzepów, od zatkania moczowodu fragmentem brodawki (u osób z nefropatią anal- getyczną), masami nowotworowymi lub też od bliznowacenia ścian moczowodów wywołanego mikroangiopatią. Jej przyczyną mogą być także kamienie jatrogenne oraz polekowe zwłóknienie pozaotrzewnowe, połączone z reguły z włóknieniem moczowodów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *