| |

Poszukiwanie różańca krzywiczego

Badanie dotykiem k o ś ć c a może ujawnić wiele ważnych szczegółów. U niemowląt ważne jest przede wszystkim badanie czaszki. Ujmujemy główkę obiema ręKami w ten sposób, że kciuki określają kształt, wielkość, poziom i napięcie ciemiączka dużego, a ‚jednocześnie pozostałe palce obmacują potylicę w poszukiwaniu ewentualnych ognisk rozmiękczenia, poddających się uciskowi. Badamy następnie zachowanie się szwów czaszkowych.

Poszukiwanie różańca krzywiczego odbywa się przez obmacywanie żeber prawą ręką, przy czym kciuk wymacuje wzdłuż żeber prawą stronę klatki piersiowej, a pozostałe palce stronę lewą. Wreszcie przesuwamy kciuk wzdłuż kantu kości piszczelowej celem stwierdzenia lub wyłączenia jego nierówności.

Wyczuwanie tętna ma w pediatrii mniejsze znaczenie niż w odniesieniu do dorosłych. Dotyczy to zwłaszcza małych dzieci, gdyż warunki u dzieci starszych upodobniają się już całkowicie do spostrzeganych u dorosłych. U dzieci małych możemy przywiązywać wagę zwykle tylko do znaczniejszych odchyleń od normy, jak znaczne zwolnienie lub przyspieszenie, wybitna niemiarowość, słabe napięcie i wypełnienie. Mniejsze odchylenia są zwykle trudno uchwytne, a zwłaszcza przyspieszenie może być uznane za istotne tylko w razie stwierdzenia w stanie całko-witego spoczynku, o co bardzo trudno u dziecka, a jedynie miarodajne są wartości uzyskane podczas snu.

Oglądanie. Ważniejsze odchylenia w budowie klatki piersiowej mieliśmy już możność stwierdzić podczas oglądania całego rozebranego dziecka. Kontrolujemy to teraz ponownie zwracając uwagę na rozmiary, budowę, symetrię, obecność rozszerzonych naczyń podskórnych, zniekształcenia (krzywicze i inne), gruczoły piersiowe (u noworodków i starszych dziewczynek).

Określamy typ oddechu, symetrię wychyleń klatki piersiowej podczas oddechu, przy czym wykonywanie głębokiego oddechu możemy nakazać tylko starszym dzieciom dalej zwracamy uwagę na zachowanie się miękkich części klatki piersiowej lub na istnienie jednostronnego obrzęku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *