| |

Poziom FSH

Wspomniane powyżej zmiany biologiczne są ściśle skorelowane ze zmianami w układzie neurohormonalnym organizmu. Na rycinie 8 przed Seksuologia biologiczna stawiono zmiany poziomów we krwi gonadotropin przysadkowych oraz estradiolu i progesteronu jako najbardziej charakterystycznych zmiennych w toku cyklu miesiączkowego, przy czym za wartości wyjściowe przyjęto stężenie tych hormonów we krwi w momencie owulacji. Zwraca uwagę cykliczność przemian omawianych hormonów w rytmie miesiączkowym.

Zmiany te uwidaczniają się najbardziej w okresie okołoowulacyjnym, a zapoczątkowane są już pod koniec poprzedniego cyklu miesiączkowego. Na rysunku tym widać, że już pod koniec drugiej fazy cyklu miesiączkowego dochodzi do podwyższania się poziomu folitropiny (FSH) i lu- tropiny (LH), przy równoczesnym dalszym obniżaniu się poziomu hormonów sterydowych. Naprzemienny spadek poziomu jednych hormonów a wzrost poziomu drugich jest bardzo charakterystycznym zjawiskiem fizjologicznym w przemianach cyklicznych w organizmie dojrzałej kobiety.

W pierwszej fazie cyklu wzrastającemu poziomowi FSH odpowiada coraz wyższy, wzrastający poziom estradiolu. Poziom FSH osiąga pomiędzy 5 a 9 dniem cyklu wartości około 30 jm/ml i ulega obniżeniu około 13 dnia, a więc w momencie, gdy poziom estradiolu osiąga swoje pierwsze przedowulacyjne maksimum, wynoszące około kilkadziesiąt ng/ml.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *