| |

Profil farmakologicznego działania propranololu

W 1964 r. propranolol jako pierwszy LBA został podany dużej populacji chorych z nadciśnieniem [807]. Zastosowano wówczas dawki 319 – 4000 mg/dobę stwierdzając, że propranolol jest lekiem znacznie lepszym od wielu poprzednio stosowanych, nie dającym objawów nagłych hipotensji, Nieco później Zacharias i wsp. [1092] zastosowali propranolol w dawkach mniejszych 290-320 mg/dobę) z równoczesnym podawaniem leków moczopędnych [1092], Obecnie propranolol u chorych z nadciśnieniem stosuje się doustnie, początkowo w dawkach od 10 mg 3 razy dziennie, zwiększając dawki stopniowo do 80-120 mg dziennie 1233, 625, 709, 809],

Dobre wyniki obserwuje się kojarząc propranolol z lekami moczopędnymi. Próbowano również podawać propranolol w jednorazowej dawce dziennej, ale szybkie pojawianie się go w dużym stężeniu w osoczu dawało wiele objawów niepożądanych [253, 1071].

Profil farmakologicznego działania propranololu skłonił do zastosowania go u chorych w przebiegu niewydolności naczyń wieńcowych [810, 343], Stosowany w dawkach 10 – 40 mg 4 razy dziennie powodował zmniejszenie ilości napadów bólowych, ograniczenie zażywania pochodnych azotynowych, zwiększenie tolerancji na wysiłek. Nie zanotowano jakichkolwiek objawów związanych z odstawieniem leku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *