| |

Promiskuitywność

Pewne informacje o lokalizacji ośrodków seksualnych w niższych piętrach mózgowia uzyskano na podstawie doświadczeń na zwierzętach, którym usuwano kolejno od góry różne piętra mózgowia i obserwowano ich seksualne zachowanie się. Informacje te zostały uzupełnione przez obserwacje zachowania się ludzi, u których – ze względów pozaero- tycznych – metodą operacji stereotaktycznych9 zniszczono lub pobudzono pewne struktury podkorowe.

Ciekawych informacji, mających bardzo duże znaczenie dla poznania psychofizjologicznych reakcji seksualnych, dostarczają operacje stereo- taktyczne dokonywane na mózgu zwierzęcia lub człowieka, za pomocą których można oddziaływać pobudzająco lub uszkadzająco na dowolne miejsca w mózgowiu. Technika tych zabiegów jest już tak wysoka, że można implantować kilka lub kilkadziesiąt elektrod w odpowiednich ośrodkach mózgowia, a m.in. w ośrodkach seksualnych, oraz – za pomocą specjalnego nadajnika stymulatora, wytwarzającego określone im-

Promiskuitywność- nieuporządkowane, nie uznające żadnych norm życie seksualne z licznymi partnerami, bez istnienia jakichkolwiek trwalszych wiązów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *