| |

Przed przystąpieniem do szczegółowego badania

Przed przystąpieniem do szczegółowego badania należy dokładnie obejrzeć dziecko całkowicie rozebrane, by uzupełnić swe dotychczasowe spostrzeżenia podczais przyglądania się dziecku w czasie zbierania wywiadów. Dziecko małe powinno być zupełnie rozebrane podczas całego badania, w przeciwieństwie do dziecka starszego, które w całkowitej nagości czuje się skrępowane. Toteż całkowite rozebranie dziecka starszego należy ograniczyć tylko do oceny stanu odżywienia dziecka, jego postawy, proporcji ciała, wyglądu skóry (wysypki!) oraz ewentualnych zmian patologicznych — nierzadko zdarza się wtedy, że stwierdzamy zmiany, których nie można było się spodziewać na podsta- wie dotychczasowych danych. Przekonamy się też wtedy, że ocena odżywienia dziecka na podstawie wyglądu twarzy, jak to się niestety często zdarza, jest bardzo złudna i że nie można na niej polegać: dzieci o pełnej twarzy mogą być w rzeczywistości wyraźnie wyniszczone, a odwrotnie, stan odżywienia dzieci ze szczupłą twarzą może być dobry (faux maigres autorów francuskich).

Wrażenie nasze co do stanu odżywienia dziecka uzupełniamy sprawdzeniem wzrostu, po czym porównujemy uzyskane dane z tablicami, podającymi prawidłowy stosunek wagi do wieku i wzrostu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *