| |

Przypadki zaniedbanego raka szyjki macicznej

Skórę, która łatwo popada w stan zapalny pod wpływem drażniących ją upławów, ochrania się przez smarowanie 3% maścią borową, wazeliną, itd. oraz przez częste zmywania sromu.

Eóle, które w ostatnich stadiach raka szyjki macicznej mogą być bardzo uporczywe, usuwa się środkami działającymi przeciw nerwobólom, a w razie potrzeby narkotykami (morfina i jej przetwory). W ostatnich czasach stosuje się również – niekiedy z dobrym wynikiem-zabieg operacyjny polegający na przecięciu przednich sznurów bocznych w okolicy kręgosłupa piersiowego (chordotomia). Jest to jednak zabieg narażający często na powikłania (porażenie kończyn), chociaż wyniki jego, jeśli chodzi o zniesienie bólów, są bardzo dobre.

Należy też zwracać uwagę na celowe odżywianie chorej, tym bardziej że chore skarżą się często na brak apetytu. Przerzuty. Stwierdzenie przerzutów raka ma dla rokowania schorzenia częstokroć decydujące znaczenie. Miejscowe przerzuty (skóra, sklepienie pochwy), a niekiedy i przerzuty regionalne (pochwa, przymacicza), można stwierdzić dokładnym badaniem ginekologicznym lub przez odbytnicę. Zajęcia węzłów chłonnych (krzyżowych lub podbrzusznych) nie da się jednak w ogóle wykryć, chyba że tworzą one duże guzy, co zdarza się bardzo rzadko. Stwierdzenie przerzutów w odległych narządach jest również zwykle niemożliwe zwyczajnymi fizykalnymi sposobami badania. Podejrzenia co do ich istnienia nasuwa pogorszenie się ogólnego stanu zdrowia, a więc spadek na wadze, niedokrwistość, bezsenność, postępujące osłabienie, lóle w kończynach, przyśpieszone opadanie ki winek (w potówr.aniu z wykonanymuprzedr io) itd. Bóle, które wys‘ępują w razie wytworzenia się przerzutów raka w kościach i w kręgosłupie, leczyć można – często z dobrym skutkiem – promieniami Roentgena.

Bardzo rzadko stwierdza się powstawanie ognisk raka w bliźnie powłok brzusznych po zabiegu Wertheima. Wchodzą tu w grę trzy możliwości, trzy domniemane przyczyny powstawania raka w bliźnie: i) przerzuty, 2) niezależny wzrost tkanki nowo.worowej w bliźnie jako w miejscu usposabiającym do powstania raka, bez związku z ogniskiem pierwotnym, oraz 3) wszczepienie komórek raka podczas operacji.,

Z tych 3 możliwości ostatnia, tj. wszczepienie komórek rakowych podczas zabiegu operacyjnego, wydaje się najwięcej prawdopodobna. I’WNBMLIILeczenie polega na miejscowym zastoso waniu energii promienistej i to przede wszyst- Ryc-230. Przerzut raka szyjki do skćry. kim promieni Rtg, a potem radu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *