| |

Rozwój sportu inwalidów

Największe osiągnięcia w organizacji i popularyzacji sportu inwalidów w Polsce mają Związek Spółdzielczości I-nwalidów (ZSI) oraz ZSSP „Start”. W latach sześćdziesiątych instytucje te nawiązały współpracę, w wyniku której Polska ma obecnie jeden z lepiej zorganizowanych systemów sportu inwalidów w Europie. Polska była także założycielem w 1965 r. Międzynarodowej Organizacji Sportu Inwalidów (ISOD).

Rozwój sportu inwalidów7 związany był z powołaniem do życia spółdzielczości inwalidzkiej i koniecznością prowadzenia wśród pracujących inwalidów określonych lorm rehabilitacji. Rehabilitacja poprzez sport i zajęcia rekreacyjne stała się najbardziej atrakcyjną formą usprawniania fizycznego inwalidów. Konsekwencją wprowadzenia zajęć sportowych wr środowisku osób niepełnosprawnych było zorganizowanie systemu zawodów sportowych. Od tej chwili inwalidzki sport przyjął do swojej praktyki filozofię i praktykę sportu ludzi zdrowych.

Już w 1963 r. zorganizowano pierwszy Ogólnopolski Festyn Sportowy Spółdzielczości Inwalidzkiej. W przygotowaniach do tej imprezy brało udział 1500 inwalidów, bezpośrednio zaś w zawodach startowało 400 za- wodników-inwalidów. Imprezom sportowym towarzyszyć zaczyna działalność turystyczna i rekreacyjna (zloty i rajdy turystyczne, zajęcia za- bawowo-rekreacyjne). Od tego czasu datują się też pierwsze kontakty zagraniczne polskich sportowców inwalidów, które przyniosły wiele wspaniałych sukcesów i plasują Polskę w czołówce światowej rywalizacji sportowej osób niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *