| |

Siły wydalające część 2

Jednakże daje się obserwować stopniowe narastanie bólu, utrzymywanie się jego przez pewien czas na szczycie i następowe znikanie (stadium inciementi, acmos, stadium decrementi). Okres narastania jest szybszy niż zanikania. Bóle zatem są okresowe i faliste. Pomiędzy bólami istnieje przerwa, dawniej nazywana pauzą. Obecnie wiemy, że pauza nie jest powrotem mięśnia do stanu przed skurczem, gdyż pozostaje tzw. napięcie międzybólowe, bez którego postęp porodu byłby niemożliwy. Równocześnie z bólami porodowymi następuje skracanie się części pochwowej jako wyraz rozwierania się ujścia wewnętrznego macicy. Tym właśnie różnią się bóle porodowe od bólów ciążowych i przepowiadających. Bóle ciążowe, występujące przez cały okres ciąży nie są odczuwane przez ciężarne, natomiast grają dużą rolę w drugiej połowie ciąży, powodując przegrupowanie warstw mięsnych macicy. Tuż przed porodem zjawiają się bóle przepowia- magnus). W okolicy wzgórka kości krzyżowej rozgałęzia się on na dwa sploty: podbrzuszny prawy i lewy (plexus hypogastiicus dexter et sinister), które okrążając prostnicę dochodzą do bocznej krawędzi macicy, częściowo oddając gałązki do zwojów szyjkowych (ganglia cervicalia-dextrum et sinistrum). Te ostatnie mają wyjątkowe znaczenie dla unerwienia macicy, gdyż łącząc się ze sobą w postaci masy nerwowej, leżącej na szyi macicy i tylnym sklepieniu pochwy, zaopatrują swoimi gałązkami większą część trzonu.

Jajowody i jajniki otrzymują unerwienie ze zwojów współczulnych nerkowych i płciowych (ganglia renalia et genitalia), biegnące do tych narządów wraz z naczyniami nasiennymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *