| |

TREPANOBIOPSJA

Przebieg choroby może być gwałtowny, z trudnymi do opanowania krwawieniami lub/i zakażeniami, lub łagodny, przewlekły z okresami remisji i zaostrzeń. Badania laboratoryjne wykazują różnego stopnia pan- cytopenię oraz hipo- lub aplastyczny szpik.

Poszczególne układy i obszary szpiku mogą wykazywać różny stopień uszkodzenia, Najlepszą metodą oceny szpiku jest trepanobiopsja.

Rokowanie. Śmiertelność wynosi ponad 50%. Śmierć następuje najczęściej w ciągu pierwszych 6 miesięcy, zwykle z powodu zakażenia lub skazy krwotocznej, Tylko ok. 50% chorych przeżywa ponad 1 rok, a 40% ponad 4 lata. Około 10-15% chorych powraca zupełnie do zdrowia, 10 – 20% osiąga częściową remisję, 20% umiera z powodu późnych powikłań choroby {przekształcenie w białaczkę, napadowa nocna hemoglobinuria, hemosyderoza poprzetoczeniowa, wirusowe zapalenie wątroby).

Zapobieganie. Polega ono na unikaniu podawania leków potencjalnie toksycznych, zwłaszcza chloramfenikolu. W chemioterapii białaczek i nowotworów należy preferować schematy leczenia oparte na danych kinetyki proliferacji, a więc zalecające stosowanie intensywnego leczenia z przerwami, a nie ciągłe podawanie leków cytęstatycznych.

– 1, Zaprzestaniu stosowania szkodliwego leku i wszystkich leków potencjalnie toksycznych,

– 2. Leczeniu substytucyjnym stanowiącym podstawę leczenia w większości przypadków, które łącznie z lepszymi metodami dekontaminacji i izolacji chorych przyczyniło się do znacznego zmniejszenia śmiertelności we wczesnym okresie choroby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *