| |

TRÓJPIERŚCIENIOWE LEKI PRZECIWDEPRESYJNE A ZMIANY PSYCHICZNE

Zmiany psychiczne, które można uważać za niekorzystne po stosowaniu leków tej grupy, obejmują:

– 1. Zaburzenia świadomości o różnym nasileniu, najczęściej w postaci majaczenia, jako wyraz ośrodkowego zespołu cholinolitycznego [63, 95], Wprawdzie zespół pełnego majaczenia nie występuje bardzo często (u ok. 3% leczonych), to jednak ze względu na burzliwe objawy (niepokój ruchowy, lęk, omamy i urojenia) wywołuje zwykle obawy w otoczeniu chorego. Objawy mogą wystąpić nawet przy umiarkowanym dawkowaniu. Częściej pojawiają się one u ludzi starszych [6].

– 2. Objawy nadmiernego pobudzenia, niepokoju i lęku (u 6 – 7% leczonych) [6] lub bezsenność (u 10 – 20% leczonych) [69], szczególnie gdy lek jest podawany na noc. Objawy te występują częściej po lekach przeciwdepresyjnych z komponentą pobudzającą (protryptylina, dezimiprami- na). Jednak paradoksalne reakcje pobudzenia obserwowano również i po podawaniu leków przeciwdepresyjnych z komponentą uspokajającą. Reakcje te mogą być wynikiem albo nietypowego metabolizmu tych leków (powstanie znacznej ilości metabolitów dezmetyłowych, o pobudzają- cym kiertinku działania), albo zbyt mocno wyrażonego działania cholino- litycznego [98],

– 3. Objawy nadmiernego zahamowania ruchowego (u 5-10% leczonych) [6], szczególnie przy użyciu leków o działaniu uspokajającym {tri- mipramina). Efekt ten notowano także i przy użyciu imipraminy [5].

– 4. Aktywację zespołów urojeniowych, niekiedy z omamami, szczególnie w tych przypadkach, w których zespół depresyjny jest przejawem toczącego się procesu schizofrenicznego [6, 47].

– 5. Inne zespoły psychopatologiczne, których występowanie można by wiązać z działaniem trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, obserwowano w pojedynczych przypadkach (stupor lub zespół depersonalizacji [23, 71, 88].

– 6. Notowano także gwałtowne przejście stanu depresyjnego w maniakalny, głównie pod wpływem szybko działających tymoleptyków [6],

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *