| |

Urazy czaszki

Urazy czaszki i twarzy mogą mieć różne nasilenie – od lekkiego zranienia skóry, przez wstrząśnienie mózgu i otwarte złamanie pokrywy czaszki, do ciężkiego uszko-dzenia tkanki mózgowej.

Rozległość widocznych ran nie zawsze jest równoznaczna ze stopniem uszkodzenia tkanek położonych głębiej. Przykładem są zranienia skóry i urazy fizyczne powodujące obfite krwawienia – większość z nich to zranienia lekkie i rokujące dobrze. Natomiast tkanka mózgowa może ulec poważnemu uszkodzeniu bez widocznych objawów uszkodzenia skóry głowy czy pokrywy czaszki (np. uraz prostopadły w owłosioną część głowy).

Krwawienie czy wyciekanie surowiczo-krwistej wydzieliny z nosa, ust czy ucha świadczy, że powstało bezpośrednie połączenie między jamą czaszki, uchem środko-wym albo zatokami, a więc złamanie podstawy czaszki.

Dużą uwagę należy przywiązywać do epizodów utraty przytomności oraz objawów neurologicznych. Nawet trwająca kilka sekund utrata świadomości po wypadku wskazuje na wstrząśnienie mózgu. Późniejsza utrata przytomności sugeruje, że wystąpił krwotok nadoponowy. Stanowi temu towarzyszy rozszerzenie jednej źrenicy i wymioty.

Ranny w głowę wymaga uważnej obserwacji. Zwraca się uwagę na tętno, liczbę oddechów oraz zabarwienie skóry (sinica). Wymioty mogą przemawiać za narastaniem ciśnienia śródczaszkowego, lecz również przyczyną ich może być emocjonalna reakcja w przebiegu wstrząsu.

Pierwsza pomoc. Chorego z urazem głowy należy położyć na plecach i zapewnić mu całkowity spokój. Ranę należy zakryć jałowym opatrunkiem, zaś na ranę krwawiącą należy wywrzeć ucisk (jeśli nie ma objawów wgniecenia kości czaszki). W przypadku wbicia w czaszkę ostrego przedmiotu albo jeśli na zewnątrz wydobywa się tkanka mózgowa, ranę należy pozostawić w spokoju i nałożyć jedynie opatrunek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *