| |

Urazy i wypadki

Urazy i wypadki wysuwają się na czoło przyczyn zgonów. Okres ten wymaga odpowiedniego, pełnego zrozumienia podejścia ze strony otoczenia, skierowania uwagi na sport, dobrego wykorzystania wakacji oraz intensywnego odżywiania.

Poznanie właściwości poszczególnych okresów życia dziecka pozwala na wysnucie praktycznych wniosków dotyczących planowej walki z chorobowością i umieralnością.

Każde rozpoznanie jest logicznym wnioskiem opartym na przesłankach uzyskanych drogą: wywiadów i dokładnego zbadania dziecka.

Im większe doświadczenie posiada lekarz, tym bardziej uczy się cenić znaczenie dobrze zebranych i pełnych wywiadów dla ustalenia trafnego rozpoznania.

Zbierania dokładnych wywiadów trzeba się nauczyć. Nie może to być bierne wysłuchiwanie skarg chorego lub jego otoczenia, lecz celowe uzyskiwanie potrzebnych danych. *

Z wyjątkiem dzieci starszych pediatra uzyskuje wywiady pośrednio od otoczenia dziecka, przede wszystkim od matki. Należy to już zaraz podkreślić, że nie wolno nigdy, zwłaszcza gdy chodzi o rozsądną, dobrze obserwującą matkę, lekceważyć jej wypowiedzi lub obaw, nawet wtedy, gdy uzyskane dane wydają się nam przesadne. W takich przypadkach bardzo często dalszy rozwój sprawy wykazuje, że słuszność była po stronie matki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *