| |

URETAN I JEGO POCHODNE

Uretan i jego pochodne należą do klasycznych kancerogenów u myszy. Niektóre związki o działaniu psychotropowym mają budowę zbliżoną do tych kancerogenów [35],

Niektóre związki zawierające pierścień laktonowy lub laktamowy wykazują silne działanie kancerogenne u zwierząt doświadczalnych.

Aflatoksyny, wytwarzane przez niektóre pleśnie (np. z rodzaju Aspergillus) występujące nierzadko w wadliwie przechowywanych produktach żywnościowych pochodzących z krajów tropikalnych i subtropikalnych, należą do grupy tych związków. Wiele leków, w tym penicylina, glikozydy nasercowe, a także niektóre antykoagulanty – np. dikumarol – mają budowę zbliżoną do tych związków nie ma jednak dotąd dowodów lub innych przesłanek, że wymienione leki działają kancerogennie [10].

Kancerogenne działanie „obojętnych biologicznie” mas plastycznych w warunkach ich wszczepienia zwierzętom doświadczalnym może mieć pewne znaczenie kliniczne, w związku np. z wykorzystaniem tych materiałów jako protez naczyniowych, a także w związku ze stosowaniem niektórych porowatych mas plastycznych wprowadzanych podskórnie w celach kosmetycznych [14]. s

U gryzoni obserwowano powstawanie mięsaków w miejscu wszczepienia bakelitu, celofanu, mas polietylenowych, polichlorku winylu, teflonu, nylonu i innych. Prawdopodobieństwo rozwoju nowotworu jest tym większe, im niniejszy jest odczyn zapalny wokół wszczepionego materiału [60].

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *