| |

Wczesnodzieciący trening emocjonalny – dalszy opis

Stosunek emocjonalny dziecka do poszczególnych członków rodziny (matki, ojca) jest równocześnie zawsze stosunkiem do przedstawiciela jednej z płci. Wytworzone nawyki emocjonalne będą więc również relatywne do płci (żeńskiej, męskiej). Dojrzałe życie erotyczne zawiera bardzo duży ładunek różnorodnych emocji, które pojawiają się odruchowo i stanowią nader często odwzorowanie emocjonalnego stosunku do matki, ojca, starszej siostry itp. Związek pomiędzy wczesno dziecięcymi doświadczeniami emocjonalnymi a dojrzałą erotyką niekoniecznie musi być (jak ujmowali to psychoanalitycy) bezpośredni. Stosunek emocjonalny pomiędzy synem a matką, córką a ojcem stanowi jedynie treningowy model interakcji emocjonalnej pomiędzy przedstawicielami dwóch płci. Dla dziecka, które nieświadomie traktuje matkę lub ojca jako wzór dorosłego przedstawiciela danej płci, interakcja emocjonalna staje się również podstawą do wytworzenia nawykowego stosunku emocjonalnego do płci przez nich reprezentowanej. Z tego właśnie powodu przy analizie kontaktu emocjonalnego pomiędzy małżonkami często można dostrzec przeniesienie stosunku do matki na żonę lub też przeniesienie stosunku do ojca na męża. Przeniesienie to manifestuje się niekiedy w sposób bardzo jawny, na przykład u mężczyzn wybierających na partnerkę kobietę, której matczyny styl funkcjonowania pozwala im niejako na kontynuowanie roli dziecka. Prawidłowość ta występuje także w odwrotnym kierunku, na przykład wówczas, gdy matka swoim zachowaniem dostarczała dziecku negatywnych emocji. Dorosły mężczyzna, który wychowywał się w takim klimacie emocjonalnym, charakteryzuje się wówczas osobliwą sprzecznością w swoim stosunku emocjonalnym do kobiet. Szuka z nimi kontaktu i zbliżenia emocjonalnego (tak jak kiedyś czynił to w stosunku do swojej matki), a równocześnie przejawia wobec kobiet złość i agresywność, bo takie właśnie nawyki reagowania nabył we wczesnym dzieciństwie. Ten ostatni mechanizm można bardzo często odnaleźć w osobowości gwałcicieli, u których zalegająca ambiwalencja uczuć wobec kobiety znajduje wyraz w gwałcie, który jest zarówno formą „wejścia w posiadanie”, jak i agresywnego odreagowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *