| |

Weryfikacja eksperymentalna

Sama zaś koncepcja, skoro nie upadła razem z teorią seksualną Freuda, który wyrzekł się jej po krótkim czasie (a co po sześćdziesięciu latach nie przez wszystkich specjalistów zostało zauważone), została sprawdzona eksperymentalnie i to z negatywnym dla siebie rezultatem.

Konieczność weryfikacji eksperymentalnej, a nie po prostu odrzucenia doktryny opartej na jawnie fałszywych przesłankach została spo wodowana tym, że koncepcja sublimacji wyłoniona z pierwszej teorii Freuda znalazła obrońców również wśród przedstawicieli innych specjalności, dalekich od psychoanalizy, wysuwających argumenty pochodzące z obserwacji zjawisk kulturowo-historycznych. Najczęściej przytaczano dwa rodzaje argumentów. Pierwszy rodzaj argumentów opiera się na obserwacjach pojedynczych osób, prowadzonych zresztą dosyć swobodnie, z których miałoby .wynikać, że ludzie szczególnie twórczy i produktywni mają o wiele mniej kłopotów z problemami seksualnymi niż inni ludzie, a szczególnie mniej niż ludzie mało aktywni, bierni. Widocznie, jak sądzą obrońcy koncepcji sublimacji, twórcza aktywność rozładowuje napięcie seksualne. Drugiego rodzaju, znacznie poważniejszych, argumentów dostarczyli badacze opierający się na analizie związków między polityczną prężnością i ekspansywnością określonych społeczeństw a liczbą obowiązujących w tych społeczeństwach zakazów natury seksualnej. Wysuwa się wniosek, że polityczna prężność grup społecznych jest wynikiem ograniczenia bezpośredniego rozładowania popędów seksualnych, a więc jest ich sublimowaniem. Oto np. J. B. Unwin (Schelsky, 1959) na podstawie analizy osiemdziesięciu kultur stwierdził, że istnieją ścisłe korelacje pomiędzy przedmałżeńską i małżeńską powściągliwością płciową a rozmiarami społecznej i politycznej aktywności, prężności danego społeczeństwa. Sądził on, że nie tylko człowiek, ale i całe ugrupowania ludzi mają do wyboru: albo korzystać ze swobody seksualnej, albo rozwinąć siły dynamizujące kulturę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *